26, అక్టోబర్ 2014, ఆదివారం

పట్టెడన్నం  పెట్టె వరకు వీధి కుక్క ,
డిగ్రీ చేతికి వచ్చే వరకు కన్న కొడుకు ,
పంపకాలు జరిగే వరకు కూడ పుట్టిన సోదరులు ,
సంపాదన ఉన్నన్ని రోజులు కట్టుకొన్న భార్య ,
నీమీద ప్రేమనటిస్తారు  తెలుసుకో !

నా కవితలు

  • నీవన్నది,నిజమైనది
  • నీ వున్నావని

నా బ్లాగు జాబితా

  • - ఎవరో నా ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూశారు."ఇంకా ఊపిరి ఉంది" అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతానా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.నన్ను త్వరగా రధం మీదకు ఎక్కించాలి. ఎవరో ...
    10 సంవత్సరాల క్రితం

నా గురించి

CHENNAI, TAMILNADU, India
జీవితంలో కష్టసుఖాల బరువు తెలుసు. ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం తెలుసు. స్నేహవీచికలపులకింతలు అనుభవైకవేద్యం ఇక తెలియవలసిందెల్లా ఒకటే నా బ్లాగు మిత్రుల మనసు!