25, జనవరి 2010, సోమవారం

చెల్లి

విధి వ్రాశిన వ్రాతలు మార్చి
మలి వ్రాతలు వ్రాయలేరెవరూ!

చిన్ని చెల్లి కన్నెపిల్లగా మారి
కాళ్ళపారాణి ఆరకముందే
కట్టుకొన్న భర్తతో కలిసి
ఎర్రని బుగ్గలతో,వాలేకన్నులతో
చెప్పినవారికేచెప్పి మరిమరీచెప్పి
ఏడుకొండల వాడిని చూడబోతే
పాడుకారు బండ గుద్ది
మాంసపు ముద్దగామారె!

విధివ్రాశిన వ్రాతలు మార్చి
మలివ్రాతలు వ్రాయలేరెవరూ!

కలలు కంటూ ఇలను విడిచి
అన్నకు చేసిన బాసలు మరచి
నన్ను దిగ్భ్రాంతుడిని చేసి
వెళ్ళిపోయింది చెల్లి మాయచేసి
మరలి రాని లోకాలకు
నన్నొంటరిని చేసి!

విధివ్రాశిన వ్రాతలు మార్చి
మలివ్రాతలు వ్రాయలేరెవరూ!

23, జనవరి 2010, శనివారం

నేర్పించకు-------


నేర్పించకు నీ బిడ్డకు
నైరస్యతను నిస్తేజమును
పనికిరాని జ్ఞానాన్ని
బడి లోపలి చదువులను!

భోదించకు నీ బిడ్డకు
భావియన్నది శూన్యమని,
లోకమంటే కాకులని,
లోకమంతా పాపులని,
మంచియన్నది లేనేలేదని,
నేర్పించకు నీ బిడ్డకు !!!!

19, జనవరి 2010, మంగళవారం

ఉషస్సుతెల్లవారిన వేళలో
వెల్లి విరిసిన ఉషస్సులో
కళ్లు తెరిచి చూశాను
తెల్ల బోయి నవ్వాను !

కన్నుల ముందు నిలు చుంది
నన్ను సమ్మోహన పరిచే రూపం
ప్రాతహ్కన్య పసందుగా
కన్నుల విందును చేసిన దృశ్యం!

అల్ల నల్లన నడిచి
మెల్లగా నన్ను చేరి
కళ్ళ తోనే ప్రశ్నించింది
'కుశలమా ప్రియా' అని!

నా కవితలు

  • నీవన్నది,నిజమైనది
  • నీ వున్నావని

నా బ్లాగు జాబితా

  • - ఎవరో నా ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూశారు."ఇంకా ఊపిరి ఉంది" అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతానా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.నన్ను త్వరగా రధం మీదకు ఎక్కించాలి. ఎవరో ...
    9 సంవత్సరాల క్రితం

నా గురించి

CHENNAI, TAMILNADU, India
జీవితంలో కష్టసుఖాల బరువు తెలుసు. ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం తెలుసు. స్నేహవీచికలపులకింతలు అనుభవైకవేద్యం ఇక తెలియవలసిందెల్లా ఒకటే నా బ్లాగు మిత్రుల మనసు!