19, ఆగస్టు 2009, బుధవారం

ఉక్కు పాదం

అమెరికాలో అతివాదం ,
అప్పుడెప్పుడో తలఎత్తింది !
ఉక్కుపాదంతో ఉగ్రవాదాన్ని,
అణిచివేసే ప్రయత్నంలో,
మొహమా టాలు లేవు వారికి,!
షారుక్ ఖానో అబ్దుల్ కలామో
ఎవరైనా ఒకటే మరి!
మొహమాటం తో మెలికలు తిరుగుతూ,
అందరినీ లోనికి వదులుతూ,
ఉగ్రవాదంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాం,!
కాలసర్పాన్ని మెడలో వేసుకొని
అక్కడి కఠిన నియమాలు చూసి
గుండెలు బాదుకొంటున్నాం!
కఠినంగా ఉండడం చేతగాక
మీరూ మాలాగే కమ్మని శపిస్తున్నాం!

2 వ్యాఖ్యలు:

నా కవితలు

  • నీవన్నది,నిజమైనది
  • నీ వున్నావని

నా బ్లాగు జాబితా

  • - ఎవరో నా ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూశారు."ఇంకా ఊపిరి ఉంది" అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతానా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.నన్ను త్వరగా రధం మీదకు ఎక్కించాలి. ఎవరో ...
    10 సంవత్సరాల క్రితం

నా గురించి

CHENNAI, TAMILNADU, India
జీవితంలో కష్టసుఖాల బరువు తెలుసు. ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం తెలుసు. స్నేహవీచికలపులకింతలు అనుభవైకవేద్యం ఇక తెలియవలసిందెల్లా ఒకటే నా బ్లాగు మిత్రుల మనసు!