19, జనవరి 2010, మంగళవారం

ఉషస్సుతెల్లవారిన వేళలో
వెల్లి విరిసిన ఉషస్సులో
కళ్లు తెరిచి చూశాను
తెల్ల బోయి నవ్వాను !

కన్నుల ముందు నిలు చుంది
నన్ను సమ్మోహన పరిచే రూపం
ప్రాతహ్కన్య పసందుగా
కన్నుల విందును చేసిన దృశ్యం!

అల్ల నల్లన నడిచి
మెల్లగా నన్ను చేరి
కళ్ళ తోనే ప్రశ్నించింది
'కుశలమా ప్రియా' అని!

2 వ్యాఖ్యలు:

నా కవితలు

  • నీవన్నది,నిజమైనది
  • నీ వున్నావని

నా బ్లాగు జాబితా

  • - ఎవరో నా ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూశారు."ఇంకా ఊపిరి ఉంది" అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతానా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.నన్ను త్వరగా రధం మీదకు ఎక్కించాలి. ఎవరో ...
    9 సంవత్సరాల క్రితం

నా గురించి

CHENNAI, TAMILNADU, India
జీవితంలో కష్టసుఖాల బరువు తెలుసు. ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం తెలుసు. స్నేహవీచికలపులకింతలు అనుభవైకవేద్యం ఇక తెలియవలసిందెల్లా ఒకటే నా బ్లాగు మిత్రుల మనసు!