17, జూన్ 2009, బుధవారం

మధుర భావం


చల్లని వెన్నెల రేతిరి
మెత్తని మావి చిగురుల పక్క పయిన
పవ్వలించాను నేను ఇహము మరచి
కోయిల కూత వినిపించింది
కుహు కుహూ కుహూ మని !

భరించలేని ఒంటరి తనము
ఎర్రని నా కన్నులలో తెల్లని వెన్నెల
అనిపించింది నా మనసుకు
ఎలా ఎలా ఎలా అని!

మెత్తని మధుర హస్తము
మూసింది నా రెండు కన్నులను
మత్తుగా తొలగించాను చేతులను
హత్తు కొన్నాను నా గుండెలపై
గుండెల లోపల వొకటే లయ
చెలి చెలీ చెలీ అని!

ఎర్రని మెత్తని అధరాలను
ఆశగాచూస్తున్న నన్ను
ఆగమన్నట్లు చూసింది
ఆపైన నవ్వింది
గల గల గల మని!

జ్యోత్స్నాభిసారిక నా చెలి
పవ్వలించింది నా గుండెలపైనమరి
పరవశించి అనుకొన్నది నా మనసు
నిలిచిపో గూడదా సుఖం
ఇలా ఇలా ఇలా అని!

ఎంతో సేపు గడువలేదు
కొంత సేపైనా నిలువలేదు
దిగ్గున లేచింది నాపైనుండి
మొగ్గై పోయింది వొక్క క్షణం
దగ్గుత్తికతో పిలిచాను
చెలి చెలీ చెలీ అని!

నల్లని కన్నులు పైకెత్తి
వోరగంట నన్ను చూసి
కదిలించింది కను రెప్పలను
తప టప టప మని!

కూడని పనులను చేసానా
రాగూదని తలపులు వచ్చాయా
భావ గర్భితము నా మనసు
రాగ రంజితము నీ సొగసు
ఎందుకు విడదిసావు కౌగిలి
ఊరక వుండనివ్వదు నన్ను జాబిలి!

ఎర్రని పెదవులు కదిలించి
తెల్లని నవ్వును నవ్వింది
మల్లె పూవులు తురిమిందేమో
మత్తెక్కించింది నన్నాప్రక్రుతి !

రయమున నాపై వంగింది
పెదవులు నాలుగు కలిపింది,
వడిగాలేచి వెళ్ళింది
చెంగు చెంగు చెంగు మని!

వెళ్లి పోయింది నా చెలి
మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశంలో
తటిల్లున మెరసిన మెరపు తీగెలా
వెళ్తూ వెళ్తూ చెప్పింది
"రేపు","రేపు","రేపు" అని!

రేయి గడిచి పోయింది
బాధ మిగిలి పోయింది
నిదుర లేని నా కనులు
దాల్చినాయి అరుణిమను!!!
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

నా కవితలు

  • నీవన్నది,నిజమైనది
  • నీ వున్నావని

నా బ్లాగు జాబితా

  • - ఎవరో నా ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూశారు."ఇంకా ఊపిరి ఉంది" అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతానా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.నన్ను త్వరగా రధం మీదకు ఎక్కించాలి. ఎవరో ...
    9 సంవత్సరాల క్రితం

నా గురించి

CHENNAI, TAMILNADU, India
జీవితంలో కష్టసుఖాల బరువు తెలుసు. ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం తెలుసు. స్నేహవీచికలపులకింతలు అనుభవైకవేద్యం ఇక తెలియవలసిందెల్లా ఒకటే నా బ్లాగు మిత్రుల మనసు!