8, ఆగస్టు 2009, శనివారం

ఉనికి

చెలీ,
నీ చిరునవ్వులు చూసేవరకూ తెలియనే లేదు
వెన్నెలలొ సిరిమల్లెలు వికసిస్తాయని!
నీకన్నుల కదలికను చూసేవరకూ తెలియనేలేదు,
గండు తుమ్మెదలు ఊయలలూగుతాయని!
నీ పెదవుల అరుణిమను గాంచేవరకూ ఎరుకేలేదు ,
కుంకుమ పూరేకులు వెన్నెలను బంధించగలవని!
నీనెన్నడుము ఒంపులను చూసేవరకూ సమఝే లేదు,
గోదవరికి కూడా మెలికలుంటాయని!
నిన్ను చూసేవరకూ నాకు తెలియనేలేదు,
నా బొందెలో ప్రాణముందని,
అందులోఒక గుండె కొట్టుకొంటూందని!.

4 వ్యాఖ్యలు:

నా కవితలు

  • నీవన్నది,నిజమైనది
  • నీ వున్నావని

నా బ్లాగు జాబితా

  • - ఎవరో నా ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూశారు."ఇంకా ఊపిరి ఉంది" అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతానా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.నన్ను త్వరగా రధం మీదకు ఎక్కించాలి. ఎవరో ...
    10 సంవత్సరాల క్రితం

నా గురించి

CHENNAI, TAMILNADU, India
జీవితంలో కష్టసుఖాల బరువు తెలుసు. ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం తెలుసు. స్నేహవీచికలపులకింతలు అనుభవైకవేద్యం ఇక తెలియవలసిందెల్లా ఒకటే నా బ్లాగు మిత్రుల మనసు!