23, జనవరి 2010, శనివారం

నేర్పించకు-------


నేర్పించకు నీ బిడ్డకు
నైరస్యతను నిస్తేజమును
పనికిరాని జ్ఞానాన్ని
బడి లోపలి చదువులను!

భోదించకు నీ బిడ్డకు
భావియన్నది శూన్యమని,
లోకమంటే కాకులని,
లోకమంతా పాపులని,
మంచియన్నది లేనేలేదని,
నేర్పించకు నీ బిడ్డకు !!!!

3 వ్యాఖ్యలు:

నా కవితలు

  • నీవన్నది,నిజమైనది
  • నీ వున్నావని

నా బ్లాగు జాబితా

  • - ఎవరో నా ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి చూశారు."ఇంకా ఊపిరి ఉంది" అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతానా చావు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.నన్ను త్వరగా రధం మీదకు ఎక్కించాలి. ఎవరో ...
    10 సంవత్సరాల క్రితం

నా గురించి

CHENNAI, TAMILNADU, India
జీవితంలో కష్టసుఖాల బరువు తెలుసు. ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం తెలుసు. స్నేహవీచికలపులకింతలు అనుభవైకవేద్యం ఇక తెలియవలసిందెల్లా ఒకటే నా బ్లాగు మిత్రుల మనసు!